Huo Guo – Hot pot

GS, Huo Guo, 2015 acrylic and oil pastel on canvas, 120 x120 cm

GS, Huo Guo, 2015 acrylic and oil pastel on canvas, 120 x120 cm